Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-199 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-199

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sutikti perimti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos neatlygintinai naudotis šiuos valstybinės žemės sklypus:

1.1. 1,6852 ha ploto Gražinos gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.2. 0,1866 ha ploto Lazdijų g. I dalies susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.3. 0,3303 ha ploto Lazdijų g. II dalies susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.4. 0,3761 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.5. 0,6411 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.6. 0,3735 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.7. 0,8457 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.8. 0,5094 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.9. 0,2860 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.10. 0,9244 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.11. 1,2207 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.12. 0,7181 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.13. 0,1318 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.14. 0,1430 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.15. 0,1809 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.16. 0,0925 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.17. 0,4092 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.18. 0,3427 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.19. 0,2771 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.20. 0,1779 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.21. 0,5675 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.22. 0,6749 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.23. 0,1546 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.24. 0,0969 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.25. 0,0537 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.26. 0,1839 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.27. 0,2539 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.28. 0,5067 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.29. 0,0820 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.30. 0,1539 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.31. 0,0691 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.32. 0,2045 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.33. 0,8634 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.34. 0,1615 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.35. 0,0598 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.36. 0,1923 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.37. 0,1204 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.38. 0,1412 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.39. 0,0488 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.40. 0,2004 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.41. 0,2824 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.42. 0,0671 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.43. 0,3458 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.44. 0,0813 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.45. 0,0275 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.46. 0,0333 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.47. 0,1372 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.48. 1,1514 ha ploto Mindaugo gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.49. 0,1105 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale;

1.50. 3,1593 ha ploto rekreacinės teritorijos žemės sklypą Domantonių gyvenamajame kvartale.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 1 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų panaudos sutartis.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

Į pradžią