Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-182 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T-182

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2019 m. birželio 20 d. potvarkį Nr. M-30 „Dėl miesto savivaldybės tarybos 3-ojo posėdžio sušaukimo ir darbotvarkės“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 3-ojo posėdžio darbotvarkę  klausimais:

1. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)

2. Dėl pritarimo Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimui (Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; 10 min.)

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ pripažinimo netekusiu galios (N. Rinkevičiūtė; 40 min.)

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis           

______________

 

 

Į pradžią