Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-201 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-201

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Pramonės g. 1B remonto  projektui.

2. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Pramonės g. 1B remonto projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis           

______________

 

Į pradžią