Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-205 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-2 PRIEDAS-TURTAS, PERDUODAMAS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJAI

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27 d.

sprendimo Nr. T-205

2 priedas

 

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO

LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

 

Ilgalaikio turto pavadinimas

Inv. Nr.

Įsigijimo vertė, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

Mobili rampa

505002150

2 362,50

19,68

2 342,82

Iš viso:

2 362,50

19,68

2 342,82

_________________

Į pradžią