Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-205 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-205

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1papunkčiu, 4 ir 6 punktais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus 2019-04-12 raštą
Nr. VD-1106(6,39) „Dėl suoliukų perdavimo“, Socialinės paramos skyriaus 2019-04-08 raštą
Nr. VD-1036 (6.39) „Dėl mobilios rampos perdavimo“ ir 2019-01-08 raštą Nr. VD-54 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, Aplinkos apsaugos skyriaus 2016-08-30 raštą Nr. VD-1485 „Dėl įrangos perdavimo VšĮ „Alytaus infrastruktūrai“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Perduoti Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise:

                      1.1. VšĮ ,,Alytaus infrastruktūra“ pagal 1 priedą:

                      1.2. Alytaus Likiškėlių progimnazijai pagal 2 priedą;

                      1.3. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui pagal 3 priedą;

                      1.4. VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui pagal 4 priedą.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27 d.

sprendimo Nr. T-205

1 priedas

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-254 redakcija

 

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO

VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“, SĄRAŠAS

 

Trumpalaikis turtas

 

Pavadinimas

Įsigijimo data

Kiekis, vnt.

Vieneto kaina, Eur

Suma,

Eur

Balta spalva nudažyti suoliukai su atlošu

2018-12-06

13

459,80

5 977,40

Purkštuvas STIHL SG71

2019-03-21

1

104,50

104,50

Teleskopinis šakų genėtuvas UPX86

2019-03-21

1

125,39

125,39

Motorinis pjūklas STIHL MS 150 T-CE

2019-03-21

1

407,55

407,55

Apvalus čiuožimo turėklas (riedlenčių („Skate“) parkas)

2017-08-07

1

327,97

327,97

Dviračių stovas (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

2017-01-31

6

217,728

1 306,37

Dviračių stovas (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

2019-03-31

3

271,73

815,19

Šiukšliadėžė  (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

2017-01-31

 

20

 

431,8125

 

8 636,25

 

Šiukšliadėžė  (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

2019-03-31

2

431,815

863,63

Iš viso

48

 

18 564,25

 

Ilgalaikis turtas

 

Pavadinimas

Inventorinis

Nr.

Kiekis, vnt.

Įsigijimo savikaina, Eur

Likutinė vertė, Eur

(2019-06-30)

Nupūstuvas STIHL BR550

505002153

1

578,55

578,55

Aukštapjovė STIHL HT133

505002152

1

759,05

759,05

Krūmapjovė STIHL FS 410C-EK

505002151

1

806,55

806,55

Neįgaliųjų keltuvas (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

505002035

1

9 727,58

6 650,37

Biotualetas (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

90400192

1

1 739,77

727,43

Terasa, unik. nr. 4400-3954-1398 (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

3020100111

1

194 394,87

163 575,10

Riedučių takas, unik. nr. 4400-4044-6857 (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

30102100181

1

36 907,75

32 656,04

Pėsčiųjų ir dviračių takas, unik. nr. 4400-4044-6824 (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

30102100180

1

30 959,69

26 016,56

Pėsčiųjų ir dviračių takas, unik. nr. 4400-4044-6813 (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

30102100179

1

96 246,72

80 879,38

Pėsčiųjų ir dviračių takas, unik. nr. 4400-3954-0737 (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

30102100178

1

448 635,53

377 003,29

Pėsčiųjų ir dviračių takas, unik. nr. 4400-3954-0826 (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

30102100177

1

447 810,64

376 310,06

Suoliukas BL 351t (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

Nuo 90400204

iki 90400234 ir 90400237

32

27 294,72

(1 vnt. kaina 852,96 Eur)

11 424,00

Suoliukas BL 351t (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

Nuo 90400235

iki 90400236, nuo 90400238 iki 90400262

27

23 029,65

(1 vnt. kaina 852,95 Eur)

9 638,73

Suoliukas BL 111t (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

Nuo 90400193

iki 90400200

8

5 066,88

(1 vnt. kaina 633,36 Eur)

2 120,48

Suoliukas BL 111t (Žaliosios g. apleistos aplinkinės teritorijos sutvarkymo proj.)

Nuo 90400201

iki 90400203

3

1 900,05

(1 vnt. kaina 633,35 Eur)

795,18

Daugiafunkcė rampa – platforma su pusrampėmis (riedlenčių („Skate“) parkas)

3020100117

1

26 237,37

23 941,65

Daugiafunkcė rampa su čiuožimo bortu (riedlenčių („Skate“) parkas)

3020100118

1

6 067,39

5 536,51

Daugiafunkcė rampa su čiuožimo vamzdžiu ir čiuožimo bortu (riedlenčių („Skate“) parkas)

3020100121

1

8 363,16

7 631,52

Daugiafunkcis pusrampių kompleksas su siena (riedlenčių („Skate“) parkas)

3020100124

1

13 446,66

12 270,24

Pusrampė 2 100 mm aukščio (riedlenčių („Skate“) parkas)

3020100116

1

3 443,66

3 142,52

Trikampė „Spine“ rampa (riedlenčių („Skate“) parkas)

3020100119

1

6 067,39

5 536,51

Daugiafunkcė penkiakampė šuolių rampa (riedlenčių („Skate“) parkas)

3020100120

1

5 411,46

4 938,12

90 laipsnių kampas, 750 mm aukščio (riedlenčių („Skate“) parkas)

3020100122

1

2 787,72

2 543,91

90 laipsnių piramidė, 1 200 mm aukščio (riedlenčių („Skate“) parkas)

3020100123

1

7 051,29

6 434,31

Apvalus čiuožimo turėklas parko įėjime (riedlenčių („Skate“) parkas)

3020100125

1

655,93

598,60

Iš viso

91

 

1 162 514,66

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27 d.

sprendimo Nr. T-205

2 priedas

 

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO

LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

 

Ilgalaikio turto pavadinimas

Inv. Nr.

Įsigijimo vertė, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

Mobili rampa

505002150

2 362,50

19,68

2 342,82

Iš viso:

2 362,50

19,68

2 342,82

_________________

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27 d.

sprendimo Nr. T-205

3 priedas

 

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRUI,

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto pavadinimas

Inventorinis

Nr.

Įsigijimo vertė, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.       

Funkcinė lova

50300054

1 137,00

1 137,00

2.       

Funkcinė lova

50300055

1 137,00

1 137,00

3.       

Funkcinė lova

50300056

1 137,00

1 137,00

4.       

Funkcinė lova

50300057

1 137,00

1 137,00

5.       

Funkcinė lova

50300058

1 137,00

1 137,00

6.       

Funkcinė lova

50300059

1 137,00

1 137,00

7.       

Elektrokardiografas KENZCARDICO 306

50300060

1 300,00

1 300,00

8.       

Deguonies koncentratorius Perfect O2/1521652-IRC5PO2

50300061

700,00

700,00

Iš viso

8 822,00

8 822,00

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27 d.

sprendimo Nr. T-205

4 priedas

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-254 redakcija

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO

VŠĮ „ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI“,

SĄRAŠAS

 

I.     Ilgalaikis materialusis turtas

Pavadinimas

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Įsigijimo vertė,

Eur

Likutinė vertė, Eur (2019-06-30)

Daugiafunkcis stadiono vejos priežiūros įrenginys

50500084

1

18 117,76

8 002,11

Bokso maišas

90500031

1

318,58

0,29

Bokso maišas

90500032

1

318,58

0,29

Šuolių į aukštį nusileidimo sektoriaus uždengimas-paminkštinimas

90500033

1

550,28

0,29

Dviratis, sportinis, plento, WITTSON

50500085

1

1 033,80

456,89

Dviratis, sportinis, plento, WITTSON

50500086

1

1 033,80

456,89

Baidarių polo (kanupolo) baidarė

90500034

1

578,95

0,29

Baidarių polo (kanupolo) baidarė

90500035

1

578,95

0,29

Baidarių polo (kanupolo) baidarė

12000027

1

2 088,62

0,29

Pistoletas „Steyr Sport LP“, kal. 4,5

90400119

1

1 100,56

0,29

Nešiojamasis kompiuteris „Lenovo V33 14“ i5-8250U/8GB/256GB/W10p/1y su programine įranga „MS Office 2019H&B Full packaget product“  (FPP)

80200640

1

1 063,05

1 063,05

Nešiojamasis kompiuteris „Lenovo V33 14“ i5-8250U/8GB/256GB/W10p/1y su programine įranga „MS Office 2019H&B Full packaget product“ (FPP)

80200641

1

1 063,04

1 063,04

Nešiojamasis kompiuteris „Lenovo V33 14“ i5-8250U/8GB/256GB/W10p/1y su programine įranga „MS Office 2019H&B Full packaget product“ (FPP)

80200642

1

1 063,05

1 063,05

Kompiuteris „Magnum M350/2000 IN500.01 S310 Intel Core i5-8400/8192MB256GB SSD/W10Pro/Office 2019St olp“ / klaviatūra / pelė / monitorius 23 MB35PM

80200643

1

805,86

805,86

Apsauginė pakeliama salės užuolaida

01100377

1

15 488,00

15 488,00

Automatinė vėliavų pakėlimo ir nuleidimo sistema

01100380

1

3 791,99

3 791,99

Rankinio salės danga (dangos modulis „Geilfor Taraflexs Evoliution/M+uni 20,5SML EI81912/15-NAVY Blue“)

905000126

1

20 990,00

14 693,24

Pneumatinis šautuvas LG400, kalibras 4,5 mm

90500100

1

2 347,40

1 643,42

Pneumatinis šautuvas „Anschutz 9003“, kalibras 4,5 mm

90500101

1

2 843,50

1 990,66

Pneumatinis pistoletas LP400, kalibras 4,5 mm

90500102

1

1 403,60

982,76

Pneumatinis pistoletas LP400, kalibras 4,5 mm

90500103

1

1 403,60

982,76

„Kurt Thune X.9 i Canvas Pro“ kelnės (pasiūtos pagal specialius matmenis)

90500144

1

603,79

603,79

„Kurt Thune X.9 i Canvas Pro“ kelnės (pasiūtos pagal specialius matmenis)

90500145

1

598,10

598,10

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseino persirengimo kambarių baldai

90500146

1

109 864,37

109 864,37

Iš viso

24

163 552,01

 

II.  Trumpalaikis materialusis turtas (atsargos)

Pavadinimas

Įsigijimo data

Mato vnt.

Kiekis, vnt.

Vieneto kaina, Eur

Suma,

Eur

Dvikojis manekenas imtynėms

2013-08-14

vnt.

1

185,36

185,36

Manekenas imtynėms

2013-08-14

vnt.

1

139,02

139,02

Šuolių į aukštį kartelė, 4 m

2013-08-14

vnt.

2

124,535

249,07

Šuolių į aukštį kartelė, 4,5 m

2013-08-14

vnt.

2

130,33

260,66

Šaulio striukė, dydis 48

2013-11-11

vnt.

1

286,72

286,72

Šaulio striukė, dydis 46

2013-11-11

vnt.

1

286,72

286,72

Šaulio kelnės, dydis 48

2013-11-11

vnt.

1

231,12

231,12

Šaulio kelnės, dydis 46

2013-11-11

vnt.

1

231,12

231,12

Pirštinės sporiniam šaudymui

2013-11-11

vnt.

3

112,373

337,12

Apatiniai šaudymo drabužiai, dydis S

2013-11-11

kompl.

1

155,24

155,24

Dviračių stovas

2007-11-26

vnt.

1

252,34

252,34

Iš viso

15

 

2 614,49

________________________

                                          

 

 

Į pradžią