Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-226 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-226

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-20 įsakymą Nr. DV-396 „Dėl narių skyrimo į Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą“ ir Daivos Latvytės, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centro direktorės, Vilijos Ramanauskienės, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės, Skaistės Ulčickaitės, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės, Vilmos Krušnienės, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės, Edmundo Čečėtos, Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario, sutikimus, Vilniaus  prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2019-06-03 raštą, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubo „Viltis“ 2019-05-31 raštą, Kultūros ir meno tarybos 2019-06-10 el. pranešimą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorės (vyriausios specialistės) Dalios Kavolynienės 2019-05-23 raštą Nr. SD-4396 (60.1), Rimvydos Ališauskienės, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos 2019-06-11 el. pranešimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą:

Vilija Ramanauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Vilma Krušnienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Skaistė Ulčickaitė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Edmundas Čečėta, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

Rima Mockevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

Daiva Latvytė, socialinių nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) atstovė, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras;

Kęstutis Bernatavičius, sporto NVO atstovas, šokių studija „Alemana“;

Tomas Nikulinas, kultūros NVO atstovas, Kultūros ir meno taryba;

Leonora Okunevičienė, sveikatos NVO atstovė, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“;

Lukas Stravinskas, švietimo NVO atstovas, Alytaus miesto švietimo taryba;

Lina Sosunovičienė, verslo NVO atstovė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialas;

Žydrūnė Česonytė, jaunimo NVO atstovė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią