Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-184 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMUI

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMUI

 

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T-184

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir  Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų statymo 9 straipsnio 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimui.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją vykdyti Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimo paslaugos viešąjį pirkimą ir jos koordinavimą, o gautus rezultatus pristatyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

 

______________

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Į pradžią