Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-193 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr.  T-193

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano,  patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, priedus:

1. 1 priedą – Švietimo programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2. 2 priedą – Sveikatos apsaugos programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

3. 3 priedą – Socialinės apsaugos programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

4.  4 priedą – Kultūros programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

5. 5 priedą – Kūno kultūros ir sporto programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

6. 6 priedą – Savivaldybės veiklos programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

7. 8 priedą –  Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

8. 9 priedą – Turto valdymo ir plėtros programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis           

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-193 - 1 PRIEDAS-ŠVIETIMO PROGRAMA
T-193 - 2 PRIEDAS-SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
T-193 - 3 PRIEDAS-SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
T-193 - 4 PRIEDAS-KULTŪROS PROGRAMA
T-193 - 5 PRIEDAS-SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA
T-193 - 6 PRIEDAS-INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
T-193 - 7 PRIEDAS-KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
T-193 - 8 PRIEDAS-TURTO VALDYMO IR PLĖTROS PROGRAMA
Į pradžią