Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-183 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T-183

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 28, 441 ir 45 punktais, ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Vektrona“ 2019-06-12 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sutikti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vektrona“ įkeistų AS „Citadele banka“ Lietuvos filialui valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5065-3846), esančio Pramonės g. 12A, Alytaus pramonės parke, išnuomoto pagal 2017-06-09 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SRN-50 (32.26.) ir 2018-12-03 susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos 2017-06-09 sutarties Nr. SRN-50-(32.26.) pakeitimo, nuomos teisę.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis           

 

______________

 

Į pradžią