Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-216 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ <br> IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ

IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-216

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičių pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019–2020 m. m. pagal priedą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27 d.

sprendimo Nr. T-216

priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIUS PAGAL VYKDOMAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS 2019–2020 M. M.

 

 

 

1. Lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   4

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                1

2. Lopšelis-darželis „Pasaka“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

3. Lopšelis-darželis „Saulutė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   5

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė vaikams su kalbos sutrikimais                                         0

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

4. Lopšelis-darželis „Nykštukas“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

5. Lopšelis-darželis „Obelėlė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                         2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                     7

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo  savaitinė grupė                                                                       1

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                           2

2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-298 redakcija                                                                     2

 

6. Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1

7. Lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

8. Lopšelis-darželis „Linelis “

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

9. Lopšelis-darželis „Du gaideliai“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   7

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

10. Lopšelis-darželis „Putinėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1

11. Lopšelis-darželis „Volungėlė“                                                                                                       

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

12. Lopšelis-darželis „Boružėlė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

13. Lopšelis-darželis „Girinukas“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                       3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

14. „Drevinuko“ mokykla-darželis

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupė                                                                                                                                                                                                                                                                         1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   3

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

15. „Vilties“ mokykla-darželis

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupė                                                                                                                                                                                                                                                                         1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                   3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės vaikams su protine negalia                                            2

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1

 

___________________

 

 

 

 

 

Į pradžią