Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-529 2019-07-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLAI

 

2019 m. liepos 1 d. Nr.  DV-529

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2, 14.2 ir 16.1 papunkčiais, atsižvelgdamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 2019-05-21 raštą Nr. VD-1584 „Dėl turto perdavimo“:

1. P e r d u o d u iki 2028-10-31 Kauno taikomosios dailės mokyklai, juridinio asmens kodas 190973322, pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą pagal priedą Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo nuostatuose apibrėžtoms funkcijoms vykdyti.

2. Į g a l i o j u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 1 d.

įsakymo Nr. DV-529

priedas

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO

KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLOS ALYTAUS FILIALUI

PANAUDOS PAGRINDAIS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Trumpalaikio turto pavadinimas

Įsigijimo data

Kiekis, vnt.

Suma, Eur

1.

Modeliavimo, dekoravimo ratas Nr. 309

2017-12-30

6

283,80

2.

Modeliavimo, dekoravimo ratas Nr. 300*95 mm

2017-12-20

4

384,98

3.

Žiedimo kėdė

2017-12-20

3

133,80

4.

Reguliuojamo aukščio žiedimo kėdė

2017-12-20

2

107,98

5.

Skulptoriaus stovas

2017-12-20

1

164,32

6.

Raktų įranga, pilnas komplektas, 30 kW

2017-12-20

1

482,70

7.

Modeliavimo, dekoravimo ratas Nr. 12

2017-12-20

1

40,78

8.

Įrenginys centravimui

2017-12-20

2

340,00

9.

Įrankis centravimui

2017-12-20

1

80,00

10.

Formos presui TP

2017-12-20

1

230,00

11.

Stovelis karoliukų vėrinėliams

2017-12-20

1

22,00

12.

Turnetė, 18

2017-12-20

3

99,00

13.

Darbastalis NORD PLUS 1450

2017-12-20

1

370,00

Iš viso

27

2 739,36

__________________

Į pradžią