Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-523 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr.  DV-523

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u:

1. Vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, gyvosios istorijos festivalyje „Jotvos vartai“, kuris vyks 2019 m. birželio 28–29 d. Dainų slėnyje, Alytuje. Pardavimo būdas – gerti ten pat ir išsinešti. Prekybos laikas gerti ten pat – birželio 28 d. nuo 16 iki 23 val., birželio 29 d. nuo 10 iki 23 val. Prekybos laikas išsinešti – birželio 28 d. nuo 16 iki 20 val., birželio 29 d. nuo 10 iki 20 val.:

1.1. P. Liaudansko įmonei, įmonės kodas 124473735, Kolektyvo g. 135-2, Vilnius, licencijų skaičius – 1;

1.2. D. Krikščiūno individualiai įmonei, įmonės kodas 168094480, Pievų g. 1, Rozalimas, Pakruojo r., licencijų skaičius – 1;

1.3. R. Čižo įmonei, įmonės kodas 187905375, Dusetos, Zarasų r., licencijų skaičius – 1.

2. Vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, gyvosios istorijos festivalyje „Jotvos vartai“, kuris vyks 2019 m. birželio 28–29 d. Dainų slėnyje, Alytuje. Pardavimo būdas – gerti ten pat. Prekybos laikas – birželio 28 d. nuo 16 iki 23 val., birželio 29 d. nuo 10 iki 23 val.  – UAB AKIVARAS, įmonės kodas 302724279, Rygos g. 14-22, Vilnius, licencijų skaičius – 1.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią