Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-525 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

2019 m. birželio 27 d. Nr.  DV-525

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618,  6 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u UAB „Pokas“, įmonės kodas 304724413, buveinės adresas Senojo Plento g. 22, Likiškėlių k., Alytaus r., licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais bare „MIAMI PIZZA & PUB“, esančiame Vilniaus g. 6, Alytuje. Pardavimo būdas – vartoti vietoje ir/ar išsinešti, prekybos laikas – nuo 0 iki 24 val., sandėlis Vilniaus g. 6, Alytuje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią