Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-506 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KURPIŲ G. 19, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KURPIŲ G. 19, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr.  DV-506

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-239-(8.12):

1. Tvirtinu parengtą žemės sklypo Kurpių g. 19, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-51096) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – V. B.;

1.3. projekto rengėja – L. N., kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-966, UAB L. Navašinskienės konsultacinė žemėtvarkos ir projektavimo kontora, Ugniagesių g. 1, Alytus;

1.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą / padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;

1.5. į projekto teritoriją patenkančio žemės sklypo, kadastro Nr. 1101/0023:88, savininkas (-ai) – V. B., A. K., J. K., žemės sklypo plotas – 0,4587 ha (žemės sklypas ir / ar jo dalys įgytas (-os) iš buvusio savininko V. B.);

1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypo, kadastro Nr. 1101/0023:88, paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7. po žemės sklypo pertvarkymo suprojektuotų:

1.7.1.  žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 01) duomenys:

1.7.1.1.  plotas 0,0779 ha;

1.7.1.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.1.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.1.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos),  XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos);

1.7.1.5.  siūloma nustatyti servitutą (kodas – 215 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 01-S1 (0,0123 ha), žemės sklypai, kurie nustatomi kaip viešpataujantys, projekte pažymėti Nr. 03, 04 ir 05;

1.7.1.6.  siūloma nustatyti servitutą (kodas – 222 servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 01-Si1 (0,0123 ha), žemės sklypai, kurie nustatomi kaip viešpataujantys, projekte pažymėti Nr. 03, 04 ir 05;

1.7.2.  žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 02) duomenys:

1.7.2.1.  plotas 0,0700 ha;

1.7.2.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.2.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.2.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) –  XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos);

1.7.2.5.  siūlomų nustatyti servitutų nėra;

1.7.3.  žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 03) duomenys:

1.7.3.1.  plotas 0,0744 ha;

1.7.3.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.3.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos);

1.7.3.5.  siūloma nustatyti servitutą (-us) (kodas – 115 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)) – 03-Sv1 (0,0123 ha) ir 03-Sv2 (0,0102 ha), žemės sklypai, kurie nustatomi kaip tarnaujantys, projekte pažymėti Nr. 01, 06;

1.7.3.6.  siūloma nustatyti servitutą (-us) (kodas – 218 servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas)) – 03-Svi1 (0,0123 ha) ir 03-Svi2 (0,0102ha), žemės sklypai, kurie nustatomi kaip tarnaujantys, projekte pažymėti Nr. 01, 06;

1.7.4.  žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 04) duomenys:

1.7.4.1.  plotas 0,0672 ha;

1.7.4.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.4.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos);

1.7.4.5.  siūloma nustatyti servitutą (-us) (kodas – 115 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)) – 04-Sv1 (0,0102 ha), 04-Sv2 (0,0123 ha), 04-Sv3 (0,0071 ha) žemės sklypai, kurie nustatomi kaip tarnaujantys, projekte pažymėti Nr. 01, 05 ir 06;

1.7.4.6.  siūloma nustatyti servitutą (-us) (kodas – 218 servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas)) – 04-Svi1 (0,0123 ha), 04-Svi2 (0,0102 ha), 04-Svi3 (0,0071 ha) žemės sklypai, kurie nustatomi kaip tarnaujantys, projekte pažymėti Nr. 01, 05 ir 06;

1.7.5.  žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 05) duomenys:

1.7.5.1.  plotas 0,0700 ha;

1.7.5.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.5.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.5.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos);

1.7.5.5.  siūloma nustatyti servitutą (-us) (kodas – 215 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 05-S1 (0,0071 ha), žemės sklypas, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, projekte pažymėtas Nr. 04;

1.7.5.6.  siūloma nustatyti servitutą (-us) (kodas – 222 servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 05-Si1 (0,0071 ha), žemės sklypas, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, projekte pažymėtas Nr. 04;

1.7.5.7.  siūloma nustatyti servitutą (-us) (kodas – 115 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)) – 05-Sv1 (0,0123 ha) ir 05-Sv2 (0,0102 ha), žemės sklypai, kurie nustatomi kaip tarnaujantys, projekte pažymėti Nr. 01, 06;

1.7.5.8.  siūloma nustatyti servitutą (-us) (kodas – 218 servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas)) – 05-Svi1 (0,0123 ha) ir 05-Svi2 (0,0102 ha), žemės sklypai, kurie nustatomi kaip tarnaujantys, projekte pažymėtas Nr. 01,  06;

1.7.6.     žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 06) duomenys:

1.7.6.1.  plotas 0,0992 ha;

1.7.6.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.6.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.6.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.7.6.5.  siūloma nustatyti servitutą (kodas – 215 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) – 06-S1 (0,0102 ha), žemės sklypai, kurie nustatomi kaip viešpataujantys, projekte pažymėti Nr. 03, 04 ir 05;

1.7.6.6.  siūloma nustatyti servitutą (kodas – 222 servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 06-Si1 (0,0102 ha), žemės sklypai, kurie nustatomi kaip viešpataujantys, projekte pažymėti Nr. 03, 04 ir 05.

2. Nustatau, kad pagal projekto susisiekimo schemoje nurodytą įvažiavimo kelią iš laisvos neišplanuotos valstybinės žemės į projektu suformuotus žemės sklypus, projekte pažymėtus Nr. 01, 02, 03, 04 ir 05, projekto iniciatorius ir / ar būsimi žemės sklypų savininkai, rengdami techninius projektus (įvažiavimo), susisiekimo komunikacijų sprendinius turės rengti iki jau įrengtų susisiekimo komunikacijų, t. y. Kurpių gatvės, savo lėšomis.

3. Nurodau, kad:

3.1. kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

3.2. šis įsakymas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-506 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO KURPIŲ G. 19, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
DV-506 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO KURPIŲ G. 19, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią