Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-504 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-04 ĮSAKYMO NR. DV-430 „DĖL PRAMONĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-04 ĮSAKYMO NR. DV-430 „DĖL PRAMONĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr.  DV-504

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-04 įsakymo Nr. DV-430 „Dėl Pramonės gatvės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2.4 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti Pramonės gatvės žemės sklypą padalijant į du ar daugiau žemės sklypų; nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą; siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai; siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią