Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-486 2019-06-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 14 d. Nr.  DV-486

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. birželio 13 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-232-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą Verslo gatvės žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-51184) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.3. projekto rengėjas – R. Jogmino įmonė, Parko g. 11-35, Visaginas, Romualdas Jogminas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-374);

1.4. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypus / padalinti į du ar daugiau žemės sklypų; sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną; siūlom nustatyti ar panaikinti žemės servitutai; siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1101/7001-1) duomenys:

1.5.1. plotas 0,3980 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.5.5. esantys servitutai:

1.5.5.1. servitutas (kodas – 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,3980 ha ploto;

1.5.5.2. servitutas (kodas – 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,3980 ha ploto;

1.5.5.3. servitutas (kodas – 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,3980 ha ploto;

1.5.5.4. kelio servitutas (kodas – 203 teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)) – 0,3980 ha ploto;

1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1101/7001-2) duomenys:

1.6.1. plotas 0,4399 ha;

1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.6.5. esantys servitutai:

1.6.5.1. servitutas (kodas – 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,4399 ha ploto;

1.6.5.2. servitutas (kodas – 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,4399 ha ploto;

1.6.5.3. servitutas (kodas – 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,4399 ha ploto;

1.6.5.4. kelio servitutas (kodas – 203 teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)) – 0,4399 ha ploto;

1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1101/7001-3) duomenys:

1.7.1. plotas 0,9688 ha;

1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.7.5. esantys servitutai:

1.7.5.1. servitutas (kodas – 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,9688 ha ploto;

1.7.5.2. servitutas (kodas – 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,9688 ha ploto;

17.5.3. servitutas (kodas – 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,9688 ha ploto;

1.7.5.4. kelio servitutas (kodas – 203 teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)) – 0,9688 ha ploto;

1.7.5.5. statinių servitutas S3 (kodas – 205) 0,0410 ha ploto;

1.7.5.6. statinių servitutas S2 (kodas – 205) 0,0090 ha ploto;

1.7.5.7. statinių servitutas S1 (kodas – 205) 0,0305 ha ploto;

2. N u r o d a u, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Dokumento priedai:
DV-486 - DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią