Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-462 2019-06-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMŲ LAIKYTI ŪKINIUS GYVŪNUS IŠDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ LAIKYTI ŪKINIUS GYVŪNUS IŠDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. birželio 11 d. Nr.  DV-462

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 7 punktu, atsižvelgdamas į deleguojamų asmenų 2019-06-05, 2019-06-06, 2019-06-07 sutikimus ir į Gyvūnų laikymo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-21 įsakymu Nr. DV-857 „Dėl Gyvūnų laikymo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“, 49 punktą,

                      s u d a r a u Leidimų laikyti ūkinius gyvūnus išdavimo komisiją:

                      pirmininkė – Eglė Kupčinskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;

                      nariai:

                      Laima Mulmienė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Jūratė Nenortienė – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė, jai nesant Juozas Šukevičius Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius;

Virginija Štramaitienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento vyresnioji specialistė, jai nesant Dainora Ramonienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento vyriausioji specialistė.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią