Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-465 2019-06-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO NUO ALYTAUS KOLEGIJOS IKI PILIAKALNIO GATVĖS ĮRENGIMO ALYTUJE PROJEKTO PARENGIMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ, SKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO NUO ALYTAUS KOLEGIJOS IKI PILIAKALNIO GATVĖS ĮRENGIMO ALYTUJE PROJEKTO PARENGIMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ, SKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO

 

2019 m. birželio 11 d. Nr.  DV-465

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir siekdamas užtikrinti efektyvų ir racionalų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą:

1. S k i r i u atsakingus už Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Alytaus kolegijos iki Piliakalnio gatvės įrengimo Alytuje projekto parengimą ir įgyvendinimą asmenis:

1.1. Mykolą Rinkevičių, Statybos skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už techninio projekto parengimo paslaugų, statybos rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų vykdymo priežiūrą;

1.2. Renatą Sušinskienę, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiąją specialistę, atsakingą už reikalingos informacijos teikimą ir dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant projektą pagal kompetenciją žemėtvarkos klausimais;

1.3. Liną Plytnikienę, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiąją specialistę, atsakingą už reikalingos informacijos teikimą ir dalyvavimą rengiant projektą ir jį įgyvendinant pagal kompetenciją architektūros, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais;

1.4. Ingą Biekšienę, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiąją specialistę, atsakingą už reikalingos informacijos teikimą ir dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant projektą pagal kompetenciją turto valdymo klausimais;

1.5. Arvydą Kavaliauską, Miesto ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už reikalingos informacijos teikimą pagal kompetenciją statinio eksploatavimo ir prijungimo prie esamų statinių klausimais;

1.6. Algį Ulčicką, Miesto ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą, pagal kompetenciją atsakingą už reikalingos informacijos teikimą, konsultavimą gatvių apšvietimo ir elektros tiekimo klausimais.

2. N u r o d a u, kad ligos, komandiruočių, atostogų metu:

2.1. Mykolą Rinkevičių pavaduos Žaneta Stasionienė, Statybos skyriaus vyriausioji specialistė;

2.2. Renatą Sušinskienę pavaduos Gema Kazlauskienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;

2.3. Liną Plytnikienę pavaduos Marius Palumickas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;

2.4. Ingą Biekšienę pavaduos Jurgita Bajerčienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė;

2.5. Arvydą Kavaliauską pavaduos Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią