Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-464 2019-06-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONEI REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINTI 2019 M. PASKIRSTYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONEI REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINTI 2019 M. PASKIRSTYMO

 

2019 m. birželio 11 d. Nr.  DV-464

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, 50.1 punktu ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-31 įsakymu Nr. DV-426 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo tvirtinimo“, 5 punktu:

p a s k i r s t a u valstybės biudžeto lėšas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonei remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinti 2019 metais šioms Alytaus miesto savivaldybės seniūnaitijoms:

Alyčio seniūnaitija – 1 461,13 eurų;

Piliakalnio seniūnaitija – 1 466,79 eurų;

Kurorto seniūnaitija – 1 130,49 eurų;

Dvaro seniūnaitija – 1 416,50 eurų;

Senamiesčio seniūnaitija – 1 815,09 eurų;

Ulonų seniūnaitijų – 2 470,59 eurų;

Dainavos seniūnaitija – 4 776,99 eurų;

Kalvos seniūnaitija – 1 063,85 eurų;

Likiškių seniūnaitija – 1 587,48 eurų;

Panemunės seniūnaitija – 1 494,45 eurų;

Putinų seniūnaitija –  5 383,23 eurų;

Jurgiškių seniūnaitija – 4 322,52 eurų;

Vidzgirio seniūnaitija – 5 443,94 eurų;

Volungės seniūnaitija – 3 153,95 eurų.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

Į pradžią