Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-455 2019-06-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2019 m. birželio 10 d. Nr.  DV-455

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u:

1. Vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Alytaus miesto gimtadienio šventės mugėje, kuri vyks 2019 m. birželio 14–15 d. privažiavimo kelyje nuo Šilo g. iki Dainų slėnio, Dainų slėnyje ir jo prieigose, prie Didžiosios ir Mažosios Dailidžių ežerų, Alytuje. Pardavimo būdas – gerti ten pat ir išsinešti. Prekybos laikas – birželio 14 nuo 10 iki 22 val., birželio 15 d. nuo 10 iki 23 val.:

1.1. uždarajai akcinei bendrovei „Joalda“, įmonės kodas 169200036, Vytauto g. 56, Joniškėlis, Pasvalio r., licencijų skaičius – 4;

1.2. uždarajai akcinei bendrovei „Armeniukas“, įmonės kodas 258171470, Rožių g. 2, Klausučiai, Jurbarko r., licencijų skaičius – 4;

1.3. uždarajai akcinei bendrovei „Oi gardu“, įmonės kodas 304849388, Ligoninės g. 2-1, Alytus, licencijų skaičius – 1;

2. Vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Alytaus miesto gimtadienio šventės mugėje,  kuri vyks 2019 m. birželio 14–15 d. privažiavimo kelyje nuo Šilo g. iki Dainų slėnio, Dainų slėnyje ir jo prieigose, prie Didžiosios ir Mažosios Dailidžių ežerų, Alytuje. Pardavimo būdas – gerti ten pat. Prekybos laikas – birželio 14 nuo 10 iki 22 val., birželio 15 d. nuo 10 iki 23 val. – uždarajai akcinei bendrovei „Tarzanija“, įmonės kodas 302340467, Radžiūnų g. 33, Radžiūnai, Alytaus r., licencijų skaičius – 1.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

Į pradžią