Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-456 2019-06-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO PRATĘSIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO PRATĘSIMO

 

2019 m. birželio 10 d. Nr.  DV-456

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. DV-450 „Dėl administratorių skyrimo“, atsižvelgdamas į tai, kad nebuvo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikštų pageidavimų spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo ir nėra gauta gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos:

                      1. P r a t ę s i u daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimą kitų penkerių metų laikotarpiui iki 2024 m. birželio 30 d.:

                      1.1. uždarąją akcinę bendrovę „Alytaus butų ūkis“ (Vingio g. 5, 63221 Alytus, įmonės kodas 149951417, pridėtinės vertės mokėtojo kodas – LT499514113) – pagal 1 priedą;

                      1.2. UAB Mano Būstas Alytus (Žiburio g. 10-2, 63235 Alytus, kodas 304175726, pridėtinės vertės mokėtojo kodas LT100009967313) – pagal 2 priedą.

                      2019 m. liepos 9 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-546 redakcija

                     

2. N u s t a t a u, kad daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas skaičiuojamas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-275 „Dėl Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

                      3. N u s t a t a u, kad administratoriaus įgaliojimai anksčiau termino pasibaigia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamųjų namų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. birželio 10 d.

įsakymo Nr. DV-456

1 priedas

 

UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ADMINISTRUOJAMŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Daugiabučio namo  adresas

Naudingas plotas,

kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) ir kitų patalpų skaičius

Daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo plotas (ha)

Patalpų savininkų teisės

į žemės sklypą ar jo dalį

1

2

3

4

5

6

1.

Aukštakalnio g. 14

1 930,01

34

0,231 0

nėra

2.

Aukštakalnio g. 32

 1 596,60

24

nepriskirta

nėra

3.

Jaunimo g. 66

1 581,58

30

nepriskirta

nėra

4.

Jaunimo g. 72

 1 273,43

22

nepriskirta

nėra

5.

Jurgiškių g. 18

 1 356,78

20

nepriskirta

nėra

6.

Naujoji g. 16

2 727,19

125

nepriskirta

nėra

7.

Putinų g. 4

3 671,10

100

nepriskirta

nėra

8.

Saulėnų g. 2

 1 114,64

20

0,176 2

nėra

9.

Putinų g. 32

3 657,37

115

nepriskirta

nėra

10.

Putinų g. 38

1 627,07

58

nepriskirta

nėra

11.

Putinų g. 60

1 929,52

49

nepriskirta

nėra

12.

Statybininkų g. 107

2 534,79

40

0,468 7

nėra

13.

Sudvajų g. 11

2 156,20

40

nepriskirta

nėra

14.

Sudvajų g. 20

1 851,25

50

nepriskirta

nėra

15.

Sudvajų g. 22

1 845,20

50

nepriskirta

nėra

16.

Topolių g. 4

 3 785,18

72

nepriskirta

nėra

17.

Ulonų g. 4

2 929,35

81

nepriskirta

nėra

18.

Ulonų g. 14B

1 919,41

29

0,514 4

nėra

19.

Ulonų g. 43

511,51

8

nepriskirta

nėra

20.

Ulonų g. 47

512,36

8

nepriskirta

nėra

21.

Ulonų g. 51

511,61

8

nepriskirta

nėra

22.

Ulonų g. 53

513,46

8

nepriskirta

nėra

23.

Ulonų g. 55

510,24

8

nepriskirta

nėra

24.

Ulonų g. 63

509,74

8

nepriskirta

nėra

25.

Ulonų g. 65

510,66

8

nepriskirta

nėra

26.

Varėnos g. 29

2 527,65

123

nepriskirta

nėra

27.

Vidzgirio g. 4

377,69

8

0,139 2

bendrasavininkių nuosavybė

28.

Vilniaus g. 27

109,37

4

0,055 0

bendrasavininkių nuosavybė

29.

Vilties g. 30

 3 525,62

 126

nepriskirta

nėra

30.

Vilties g. 32

 3 542,57

 129

nepriskirta

nėra

31.

Vilties g. 34

2 166,08

 108

nepriskirta

nėra

32.

Vingio g. 5

 3 183,99

121

nepriskirta

nėra

33.

Volungės g. 1

3 251,15

60

nepriskirta

nėra

34.

Žiburio g. 5

 6 216,85

 204

nepriskirta

nėra

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. birželio 10 d.

įsakymo Nr. DV-456

2 priedas

 

UAB „Alytaus būstas“ administruojamų namų sąrašas

 

Eil.

Nr.

Daugiabučio namo  adresas

Naudingas plotas,

kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) ir kitų patalpų skaičius

Daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo plotas

Patalpų savininkų teisės

į žemės sklypą ar jo dalį

1

2

3

4

5

6

1.

Jaunimo g. 26

1 574,25

30

nepriskirta

nėra

2.

Jaunimo g. 28

1 576,10

30

nepriskirta

nėra

3.

Kaštonų g. 13

3 702,05

100

nepriskirta

nėra

4.

Statybininkų g. 61

 1 106,08

20

nepriskirta

nėra

5.

Topolių g. 16

1 560,45

30

nepriskirta

nėra

6.

Miklusėnų g. 25

1 577,10

30

nepriskirta

nėra

7.

Neteko galios.

2019 m. birželio 14 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-483 redakcija

8.

Putinų g. 8

3 630,62

100

nepriskirta

nėra

9.

Šaltinių g. 18

1 558,21

30

nepriskirta

nėra

10.

Kalniškės g. 13

1 657,50

40

nepriskirta

nėra

11.

Aukštakalnio g. 18

 1 364,79

20

nepriskirta

nėra

2019 m. birželio 14 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-483 redakcija

_____________________________

 

 

Į pradžią