Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-458 2019-06-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRIORITETINIO ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ TAKŲ ATNAUJINIMO IR NAUJŲ ĮRENGIMO SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIORITETINIO ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ TAKŲ ATNAUJINIMO IR NAUJŲ ĮRENGIMO SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. birželio 11 d. Nr.  DV-458

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

                      1. S u d a r a u Prioritetinio šaligatvių, pėsčiųjų ir dviratininkų takų atnaujinimo ir naujų įrengimo sąrašo parengimo komisiją:

                      pirmininkė – Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

                      pirmininko pavaduotoja – Irena Pankienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos  skyriaus vedėja;

                      sekretorius – Arvydas Kavaliauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

                      nariai:

Palmira Raškauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja,

Sigitas Stumbras, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas,

Mindaugas Matažinskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas.

2. N u r o d a u komisijai dirbti iki 2019-12-31 ir parengtą Prioritetinį šaligatvių, pėsčiųjų ir dviratininkų takų atnaujinimo ir naujų įrengimo sąrašą teikti svarstyti tarybos komitetams.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

Į pradžią