Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-461 2019-06-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIRKETORIAUS 2016-04-14 ĮSAKYMO NR. DV-334 „DĖL SOCIALINIO BŪSTO PLĖTROS ALYTAUS MIESTE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-04-14 ĮSAKYMO NR. DV-334 „DĖL SOCIALINIO BŪSTO PLĖTROS ALYTAUS MIESTE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO   

 

2019 m. birželio 11 d. Nr.  DV-461

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-14 įsakymo Nr. DV-334 „Dėl Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projekto įgyvendinimo grupės sudarymo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstau taip:

„s u d a r a u Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projekto įgyvendinimo grupę:

projekto vadovė – Ineta Dimšienė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja;

projekto finansininkas – Daivaras Radzevičius, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

projekto socialinio būsto paskirties ir turto valdymo specialistė – Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja;

projekto inžinierius – Mykolas Rinkevičius, Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;

asmuo, pavaduojantis projekto vadovą (ligos, komandiruotės, atostogų atveju) ir turintis parašo teisę – Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja;

asmuo, pavaduojantis projekto finansininką (ligos, komandiruotės, atostogų atveju) ir turintis parašo teisę – Daiva Ludavičienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

asmuo, pavaduojantis socialinio būsto paskirties ir turto valdymo specialistą (ligos, komandiruotės, atostogų atveju) ir turintis parašo teisę – Neringa Norušė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė;

asmuo, pavaduojantis projekto inžinierių (ligos, komandiruotės, atostogų atveju) ir turintis parašo teisę – Žaneta Stasionienė, Statybos skyriaus vyriausioji specialistė.“

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

Į pradžią