Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-463 2019-06-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-09 ĮSAKYMO NR. DV-450 „DĖL ADMINISTRATORIŲ SKYRIMO“ 1 PRIEDO 3 EILUTĖS PRIPAŽINIMO NETEKUSIA GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-09 ĮSAKYMO NR. DV-450 „DĖL ADMINISTRATORIŲ SKYRIMO“ 1 PRIEDO 3 EILUTĖS PRIPAŽINIMO NETEKUSIA GALIOS

 

2019 m. birželio 11 d. Nr.  DV-463

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į UAB „Alytaus butų ūkis“ 2019-06-06 raštą ir į tai, kad administratoriaus įgaliojimų terminas administracinės paskirties name negali būti pratęstas:

1. P r i p a ž į s t u netekusia galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-09 įsakymo Nr. DV-450 „Dėl administratorių skyrimo“ 1 priedo – UAB „Alytaus butų ūkis“ administruojamų namų sąrašo 3 eilutę.

2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią