Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-449 2019-06-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS

 

2019 m. birželio 6 d. Nr.  DV-449

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. L e i d ž i u  Alytaus moterų tinklinio klubo narėms treniruočių įrangai atsivežti nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 2019 m. rugsėjo 31 d. važiuoti automobiliais, kurių valstybiniai numeriai yra: GFO 880, JZL 013, KPD 849, FTV 590 prie Mažosios Dailidės ežerėlio įrengtų paplūdimio tinklinio aikštelių.

2. N u r o d a u važiuojant šio įsakymo 1 punkte nurodytomis transporto priemonėmis pėsčiųjų ir dviračių takais link Mažosios Dailidės ežerėlio užtikrinti saugų pėsčiųjų ir dviratininkų eismą ir nelaikyti automobilių prie paplūdimio tinklinio aikštelių ar kitoje vietoje, o atvežus ir iškrovus treniruotėms reikalingą įrangą, automobilius pastatyti automobilių stovėjimo aikštelėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią