Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-451 2019-06-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL EISMO SUSTABDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL EISMO SUSTABDYMO

 

2019 m. birželio 6 d. Nr.  DV-451

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. L e i d ž i u dėl sinagogoje organizuojamo renginio 2019 m. birželio 14 d. nuo 18.00 val. iki 24.00 val. sustabdyti transporto priemonių eismą Užuolankos gatvės atkarpoje tarp Kauno gatvės ir Užuolankos gatvės 15 namo.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti per vietines informavimo priemones.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią