Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-227 2019-06-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. birželio 7 d. Nr.  KPPt-227

Alytus

Posėdis įvyko 2019-06-06 16 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Andrė Zenevičienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė, Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, Mantas Struckas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas.

Raimondas Virkutis, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas informuotas el. paštu (pritarė).

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      1. Dėl UAB „ROMLIS“ prašymo.

 

1. SVARSTYTA. UAB „ROMLIS“ prašymas nuo 2019-06-28 iki 2019-07-07 12–22 val. (pasirengimas nuo 2019-06-26, vietos sutvarkymas po renginio iki 2019-07-09) organizuoti Atrakcionų parką aikštelėje prie Alytaus sporto ir rekreacijos centro, Naujoji g. 52, Alytus.

Komisija nurodė:

1. Sumokėti rinkliavos mokestį už komercinį renginį, kuris bus paskaičiuotas, vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ir valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T-130Nr. T-130, 4.3.5 papunkčiu);

2. Išorės reklamą (jeigu tokia bus) derinti su Alytaus miesto savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriumi, po renginio nuimti reklamą;

3. Atrakcionų išdėstymo schemą suderinti su Alytaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo tarnyba;

4. Po renginio sutvarkyti teritoriją ir priduoti Alytaus miesto savivaldybės Miesto ūkio skyriui;

NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį, kai bus įvykdyti komisijos reikalavimai.

                       

                       

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią