Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-452 2019-06-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO

 

2019 m. birželio 6 d. Nr.  DV-452

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21  straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137 straipsnio 1 dalimi, 2.140 straipsnio 1 dalimi:

1. Į g a l i o j u Mindaugą Vaikšnorą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiąjį specialistą, dalyvauti įmonių, kurioms Alytaus miesto savivaldybės administracija yra pateikusi kreditorinius reikalavimus jų bankroto bylose, kreditorių susirinkimuose ir balsuoti priimant sprendimus.

2. N u s t a t a u, kad įgaliojimas galioja iki 2023 m. balandžio 1 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią