Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-439 2019-06-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL STATINIŲ APŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATINIŲ APŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. birželio 5 d. Nr.  DV-439

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies  2 punktu ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-05-31  finansavimo sutarties Nr. SR-1150(3.9) 4.11.4 punktu bei atsižvelgdamas į UAB „Parama“ 2019-05-30 raštą Nr. 05-401 „Dėl atstovo delegavimo“, UAB „Alkesta“ 2019-05-30 įgaliojimą Nr. 19-5-86:

1. S u d a r a u  Statinių apžiūros komisiją:

                      pirmininkė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėja Irena Pankienė;

                      nariai:

                      Arvydas Kavaliauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas,

                      Mindaugas Kundrotas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas,

                      Kastytis Nauckūnas, UAB „Parama“ Alytaus filialo direktorius, deleguotas UAB „Parama“ generalinio direktoriaus,

                      Vytaras Vaikšnoras, UAB „Alkesta“ statybos direktorius, įgaliotas UAB „Alkesta“ generalinio direktoriaus,

                      Dalia Višinskienė, Lietuvos automobilių kelių direkcijos Vietinių kelių skyriaus vyriausioji specialistė, įgaliota Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos.

                      2. Į p a r e i g o j u  komisiją:

                      2.1. iki 2019-06-30 atlikti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuotų statinių, kuriems galioja garantinis laikotarpis, apžiūras;

                      2.2. nustačius defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį, surašyti atitinkamus aktus ir pareikalauti, kad rangovai defektus pašalintų savo lėšomis, bei nustatyti defektų pašalinimo terminą;

                      2.3. iki 2019-07-01 statinių apžiūros aktus pateikti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

 

Į pradžią