Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-436 2019-06-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO ŠVENTĖS RENGINIŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR LAIKO NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO ŠVENTĖS RENGINIŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR LAIKO NUSTATYMO

 

2019 m. birželio 5 d. Nr.  DV-436

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1.   N u s t a t a u Alytaus miesto šventės renginių teritorijų ribas ir laiką:

1.1. Šilo g., privažiavimo kelias į Dainų slėnį ir Dainų slėnis – nuo 2019 m. birželio 14 d.  6 iki 24 val.,  birželio 15 d. nuo 10 val. iki birželio 16 d. 1 val.

1.2. Mažosios Dailidės ežerėlio teritorija –  2019 m. birželio 14 d. nuo 12 iki 24 val., birželio 15 d. nuo 10 iki 23 val.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti per vietines informavimo priemones.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią