Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-143 2019-05-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ

 

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr.  T-143

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio
1 ir 3 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti į Alytaus regiono plėtros tarybą Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius:

Jurgį Krasnicką, miesto savivaldybės tarybos narį,

Andrių Jučą, miesto savivaldybės tarybos narį.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimą Nr. T-118 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių delegavimo į Alytaus regiono plėtros tarybą“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią