Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-396 2019-05-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NARIŲ SKYRIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NARIŲ SKYRIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  NEVYRIAUSYBINIŲ  ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

 

2019 m. gegužės 20 d. Nr.  DV-396

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų,  patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 2 punktu, 9.2 papunkčiu,

s k i r i u į Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą:

Robertą Samuolytę-Kisielienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją;

Dalią Kavolynienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę (jaunimo reikalų koordinatorę);

Rimą Mockevičienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,                                                                             Giedrius Šimas

l. e. administracijos direktoriaus pareigas

______________

 

Į pradžią