Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-201 2019-05-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. gegužės 17 d. Nr.  KPPt-201

Alytus

Posėdis įvyko 2019-05-13 16 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Andrė Zenevičienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė, Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      Dėl VšĮ „Ačiū projektai“ prašymo.

 

SVARSTYTA. VšĮ „Ačiū projektai“ prašymas organizuoti rudens mugę „Bobų vasara“ 2019-09-21 11–16 val. (pasiruošimas 7–11 val., renginio vietos sutvarkymas 16–20 val.). Komisijos nariai nurodė:

1. organizatoriai privalo pateikti suderintą schemą su Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Alytaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo tarnyba;

2. renginio metu pastatyti atitvarus S. Dariaus ir S. Girėno gatvės sankryžoje, AMSA Miesto ūkio skyrius parengia administracijos direktoriaus įsakymą dėl eismo uždarymo S. Dariaus ir S. Girėno g. pagal organizatoriaus pateiktą schemą;

3. sumokėti rinkliavos mokestį už leidimą organizuoti renginį (Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ir valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T-130, 4.3.5 papunktis). Alytaus miesto savivaldybės administracija LT737181200002130486, AB Šiaulių bankas. Vietinės rinkliavos paskaičiavimą pateikia AMSA Turto valdymo ir verslo skyrius;

4. sumokėti rinkliavos mokestį už eismo uždarymą – 74 Eur (savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimas Nr. T-264 už leidimo išdavimą atitverti gatvę ar jos dalį ar apriboti eismą joje, kai reikia uždrausti eismą numatyta rinkliava pagrindinėse gatvėse – važiuojamoji dalis 57 Eur./parai, šaligatviai 17 eur./parai. Iš viso 74 Eur). Alytaus miesto savivaldybės administracija LT037181200002130485, AB Šiaulių bankas;

5. Rotušės aikštėje neteikti viešojo maitinimo paslaugų, prekiauti tik gatava produkcija ir neprekiauti alkoholiniais gėrimais;

6. organizatoriai po mugės privalo sutvarkyti/išvalyti renginio teritoriją;

7. dėl elektros tiekimo mugei kreiptis į ESO (Energijos skirstymo operatorių).   

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį, kai bus įvykdyti komisijos reikalavimai. 

                       

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią