Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-390 2019-05-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019  METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 17 d. Nr.  DV-390

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais,

p a k e i č i u 2019 metų savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatas pagal priedą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                       Giedrius Šimas

______________

 


                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 17 d.

įsakymo Nr. DV-390

priedas

 

Eil.

Nr.

Asignavimų valdytojas

Programa, tikslas, uždavinys, priemonė (kodas)

Priemonės pavadinimas

Funkcija (kodas)

Finansavimo šaltinis (kodas)

Ketvirtis

Ekonominės klasifikacijos straipsnis (kodas)

Sumažinti -/padidinti + (tūkst. eurų)

1.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.09

Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto  gimnazijoje

09.02.02.01

141

III

2.1.1.1.1.1.C

-20,0

2.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.09

Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto  gimnazijoje

09.02.02.01

141

II

2.1.1.1.1.1.C

+20,0

3.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.09

Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto  gimnazijoje

09.02.02.01

141

IV

2.7.3.1.1.1

-0,5

4.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.09

Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto  gimnazijoje

09.02.02.01

141

III

2.7.3.1.1.1

-0,3

5.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.09

Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto  gimnazijoje

09.02.02.01

141

II

2.7.3.1.1.1

+0,8

6.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

09.02.02.01

15101

II

2.2.1.1.1.02

-0,6

7.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

09.02.02.01

15101

II

2.2.1.1.1.11

+0,6

8.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

09.02.02.01

15101

III

2.2.1.1.1.20.C

-0,6

9.       

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

09.02.02.01

15101

II

2.2.1.1.1.20.C

+0,6

10.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

09.02.02.01

15101

III

2.2.1.1.1.30

-6,0

11.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.01.10

Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

09.02.02.01

15101

II

2.2.1.1.1.30

+6,0

12.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.02.01.02

Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą

09.08.01.01

15101

IV

2.2.1.1.1.06

-2,0

13.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.02.01.02

Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą

09.08.01.01

15101

II

2.2.1.1.1.06

+2,0

14.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.02.01.02

Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą

09.08.01.01

15101

II

2.2.1.1.1.11

-3,4

15.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.02.01.02

Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą

09.08.01.01

15101

II

2.2.1.1.1.30

+3,4

16.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.10                  

Organizuoti neformalųjį vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą

 

09.08.01.01

15101

IV

2.8.1.1.1.2

-2,0

17.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.10                  

Organizuoti neformalųjį vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą

 

09.08.01.01

15101

II

2.8.1.1.1.2

-2,0

18.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.10                  

Organizuoti neformalųjį vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą

 

09.08.01.01

15101

II

2.2.1.1.1.30

+2,0

19.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.10                  

Organizuoti neformalųjį vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą

 

09.08.01.01

15101

IV

2.2.1.1.1.30

+2,0

20.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.04

Finansuoti neformalųjį  vaikų ir suaugusiųjų švietimą Alytaus jaunimo centre

09.05.01.01

15101

IV

2.7.3.1.1.1

-0,3

21.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.04

Finansuoti neformalųjį  vaikų ir suaugusiųjų švietimą Alytaus jaunimo centre

09.05.01.01

15101

III

2.7.3.1.1.1

-0,2

22.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

21.01.02.04

Finansuoti neformalųjį  vaikų ir suaugusiųjų švietimą Alytaus jaunimo centre

09.05.01.01

15101

II

2.7.3.1.1.1

+0,5

23.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

25.01.01.02

Skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla

08.01.01.03

15101

IV

2.8.1.1.1.2

-10,0

24.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

25.01.01.02

Skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla

08.01.01.03

15101

II

2.8.1.1.1.2

+10,0

25.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.01

Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus

06.04.01.01

15101

IV

2.2.1.1.1.12

-18,0

26.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.01

Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus

06.04.01.01

15101

II

2.2.1.1.1.12

+9,6

27.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.01

Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus

06.04.01.01

15101

II

2.2.1.1.1.30

+8,4

28.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.02

Tvarkyti viešąsias teritorijas

06.02.01.01

1591

IV

2.2.1.1.1.12

-2,0

29.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.02

Tvarkyti viešąsias teritorijas

06.02.01.01

1591

II

2.2.1.1.1.30

+2,0

30.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.02

Tvarkyti viešąsias teritorijas

08.01.01.02

15101

IV

2.2.1.1.1.15

-3,7

31.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.02

Tvarkyti viešąsias teritorijas

08.01.01.02

15101

II

2.2.1.1.1.15

+3,7

32.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.03 

Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą

04.05.01.02

15101

III

2.2.1.1.1.15

-10,0

33.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.03 

Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą

04.05.01.02

15101

II

2.2.1.1.1.15

+5,0

34.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.03 

Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą

04.05.01.02

15101

IV

2.2.1.1.1.15

+5,0

35.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.05 

Prižiūrėti žvyruotas gatves

04.05.01.02

15101

III

2.2.1.1.1.15

-6,9

36.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.01.05 

Prižiūrėti žvyruotas gatves

04.05.01.02

15101

II

2.2.1.1.1.15

+6,9

37.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.02.01 

Prižiūrėti saugaus eismo reguliavimo priemones

04.05.01.02

15101

II

2.2.1.1.1.12

-17,0

38.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.02.01 

Prižiūrėti saugaus eismo reguliavimo priemones

04.05.01.02

15101

II

2.2.1.1.1.15

+17,0

39.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.02.01.01 

Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą

04.05.01.01

15101

IV

2.4.1.1.1.2

-4,6

40.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.02.01.01 

Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą

04.05.01.01

15101

III

2.4.1.1.1.2

-7,4

41.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.02.01.01 

Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą

04.05.01.01

15101

II

2.2.1.1.1.30

+12,0

42.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.03.03

Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.

05.03.01.01

1302

II

2.2.1.1.1.30

-7,0

43.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.03.03

Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.

05.03.01.01

1302

III

2.2.1.1.1.30

-13,3

44.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.03.03

Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.

05.03.01.01

1302

IV

2.2.1.1.1.30

+20,3

45.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.03.03

Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.

05.03.01.01

1302

II

2.1.1.1.1.1.A

-0,2

46.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.03.03

Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.

05.03.01.01

1302

III

2.1.1.1.1.1.A

-0,2

47.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

28.01.03.03

Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.

05.03.01.01

1302

IV

2.1.1.1.1.1.A

+0,4

48.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

29.01.01.01

Saugoti, drausti, vertinti, likviduoti, registruoti turtą viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas

06.02.01.01

15101

II

2.2.1.1.1.30

-2,0

49.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

29.01.01.01

Saugoti, drausti, vertinti, likviduoti, registruoti turtą viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas

06.02.01.01

15101

II

2.2.1.1.1.17

+2,0

50.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

29.02.02.04

Sukurti modernias ir saugias Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdves

09.08.01.01

15101

IV

3.1.1.2.1.2

-14,4

51.   

Alytaus miesto savivaldybės administracija

29.02.02.04

Sukurti modernias ir saugias Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdves

09.08.01.01

15101

II

3.1.1.2.1.2

+14,4

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

0,0

 

Į pradžią