Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-198 2019-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų projektuoti ir statyti statinius savivaldybĖS nuosavybės teise valdomuosiuose  sklypuose arba valstybinėje žemėjE nagrinėjimo komisijos
posėdžio PROTOKOLAS

 

2019 m. gegužės  15 d.  Nr. KPPt-198

Alytus

 

 

Posėdis įvyko 2019-05-09. Posėdžio pradžia 14.00 val., pabaiga 14.30 val.

Posėdžio pirmininkas – Sigitas Stumbras, Alytaus miesto savivaldybės administracijos  Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Posėdžio sekretorė – Rasa Zymonienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: komisijos nariai Arvydas Kavaliauskas, Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas; Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; Nedalyvavo: Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; Marius Jasaitis, Teisės skyriaus vedėjas (nedirba) ir Kęstutis Žuromskas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas (nedirba).

Kviestiniai asmenys: nėra.

           

DARBOTVARKĖ:

1.    Komisijos posėdžio pirmininko išrinkimas.

2.    Dėl V(duomenys neskelbtini) J(duomenys neskelbtini) 2019-04-18 prašymo;

3.    Dėl D(duomenys neskelbtini) D(duomenys neskelbtini)  2019-05-08 prašymo.

 

1.    SVARSTYTA. Komisijos posėdžio pirmininko išrinkimas.

Kadangi komisijos posėdyje komisijos pirmininko nėra, reikalinga išrinkti kitą komisijos posėdžio pirmininką. V. Bartusevičienė pasiūlė komisijos posėdžio pirmininku išrinkti S. Stumbrą. Komisijos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą.

NUTARTA: Komisijos pirmininku išrinkti S. Stumbrą.

 

2.    SVARSTYTA. Dėl V(duomenys neskelbtini) J(duomenys neskelbtini) 2019-04-18 prašymo.

S. Stumbras supažindinimo komisijos narius su V. J(duomenys neskelbtini) prašymu. Nurodė, kad buvo nuvykta prašyme nurodyti adresu įvertinti situacijos vietoje. Nustatyta, kad lietaus ir šaltinių vandens nuvedimas yra išspręstas atviruoju būdu. S. Stumbras pastebėjo ir pasiūlė, kad norint lietaus ir šaltinių vandens nubėgimą išspręsti kitu būdu, asmeniui siūloma su administracija pasirašyti infrastruktūros sutartį suprojektuoti ir įrengti lietaus nuotekų tinklus pagal UAB „Dzūkijos vandenys“ išduotas projektavimo sąlygas.    

Komisijos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą.

NUTARTA:

1.    Atsižvelgiant į tai, kad lietaus ir šaltinių vandens nubėgimas šiuo metu išspręstas atviruoju būdu, o V. J(duomenys neskelbtini) siekiant išspręsti lietaus ir šaltinių vandens nubėgimą kitu būdu, siūlyti  asmeniui su administracija pasirašyti infrastruktūros sutartį suprojektuoti ir įrengti lietaus nuotekų tinklus pagal UAB „Dzūkijos vandenys“ išduotas projektavimo sąlygas.

2.    Statybos skyrius informuos V. J(duomenys neskelbtini) apie komisijos priimtą sprendimą.

3.    Supažindinti su komisijos nutarimu Statybos skyriaus vedėją.

 

3.        SVARSTYTA. Dėl D(duomenys neskelbtini) D(duomenys neskelbtini)  2019-05-08 prašymo.

V. Bartusevičienė supažindino komisijos narius su D. D(duomenys neskelbtini) prašymu ir priedais prie prašymo. Įvertinus pateiktus dokumentus, M. Matažinskas siūlė pritarti prašymui, taip pat atkreipė dėmesį, kad Miesto ūkio skyrius turėtų išduoti sąlygas persikelti  įvažą pagal pareiškėjo pateiktą schemą.

Komisijos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą.

NUTARTA:

1.    Pritarti D. D(duomenys neskelbtini) prašymui, tačiau Miesto ūkio skyrius, atsižvelgdamas į  pareiškėjo prašymą turi išduoti sąlygas persikelti  įvažą pagal pareiškėjo pateiktą schemą

2.    Miesto ūkio skyrius informuos D. D(duomenys neskelbtini) apie komisijos priimtą sprendimą.

3.    Supažindinti su komisijos nutarimu Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus,  Miesto ūkio skyriaus vedėjus.

 

 

Posėdžio pirmininkas (-ė)                                                                               Sigitas Stumbras

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Rasa Zymonienė

Į pradžią