Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-197 2019-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr.  KPPt-197

Alytus

Posėdis įvyko 2019-05-13 16 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Andrė Zenevičienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė, Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

Loreta Cibulskienė, Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė, pastabas atsiuntė el. p.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      1. Dėl Gitanos Višinskienės prašymo.

 

                      1. SVARSTYTA. Gitanos Višinskienės prašymas organizuoti Mugę prie Žuvinto turgaus nuo 2019-06-05 iki 2019-06-07 8–16 val. pasiruošimo laikas 6–8 val.   

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį.

                       

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią