Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-196 2019-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr.  KPPt-196

Alytus

Posėdis įvyko 2019-05-13 16 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Andrė Zenevičienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė, Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      Dėl Tomos Paštenės prašymo.

 

                      SVARSTYTA. Tomos Paštenės prašymas organizuoti renginį „Sijonuotos vasaros sutiktuvės Alytuje“ 2019 m. birželio 7 d. 17–19 val. Dainų slėnyje.  

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį. 

                       

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią