Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. DV-381 2019-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

                          PATVIRTINTA

                          Alytaus miesto savivaldybės

                          administracijos direktoriaus

                          2019 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. DV-381                                                          

 

 

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

 

Eil. Nr.

Sutartinis žymėjimas

Rodiklio pavadinimas

1.

V

Valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis – darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, pridėtas prie kasmetinių atostogų.

2.

M

Papildomas poilsio laikas darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du ir daugiau vaikų iki 12 metų

3.

D

Kraujo davimo dienos donorams

4.

PD

Papildomas darbas

5.

L

Nedarbingumas dėl ligos ar traumų

6.

N

Neapmokamas nedarbingumas

7.

NS

Nedarbingumas ligoniams slaugyti, turint pažymas

8.

A

Kasmetinės atostogos

9.

MA

Mokymosi atostogos

10.

NA

Nemokamos atostogos

11.

KA

Kūrybinės atostogos

12.

G

Nėštumo ir gimdymo atostogos

13.

ID

Laikas naujo darbo paieškoms

14.

PV

Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai

15.

MD

Privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų laikas

16.

K

Tarnybinės komandiruotės darbo dienomis, poilsio ar švenčių dienomis

17.

KV

Kvalifikacijos tobulinimas darbdavio pavedimu

18.

VV

Valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų vykdymas

19.

KT

Karinė tarnyba

20.

KM

Mokomosios karinės pratybos

21.

PK

Prastovos dėl darbuotojo kaltės

22.

PN

Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės

23.

PB

Neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties (pravaikštos)

24.

ND

Neatvykimas į darbą administracijai leidus

25.

NL

Nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti

Eil. Nr.

Sutartinis žymėjimas

Rodiklio pavadinimas

26.

NP

Neatvykimas į darbą kitais norminių teisės aktų nustatytais laikotarpiais

27.

KR

Kitų rūšių atostogos

28.

NN

Nušalinimas nuo darbo

29.

ST

Streikas

30.

TA

Tėvystės atostogos

31.

SZ

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų pareigų vykdymo laikas ir laikas jų mokymui ir švietimui

32.

P

Poilsio dienos

33.

S

Švenčių dienos

34.

DD

Faktiškai dirbtas laikas

35.

DP

Darbas poilsio dienomis

36.

DS

Darbas švenčių dienomis

37.

DN

Darbas naktį

38.

KP

Komandiruotė poilsio ar švenčių dienomis (kai mokama dvigubai)

39.

VD

Viršvalandinis darbas

40.

KS

Darbas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų

41.

BN

Budėjimas namuose

42.

Budėjimas darbe

43.

PR

Pertraukos darbe, pagal norminius teisės aktus įskaitomos į darbo laiką.

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Į pradžią