Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-376 2019-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KOMPENSACIJOS UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMPENSACIJOS UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ

 

2019 m. gegužės 14 d. Nr.  DV-376

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsniu, 8 straipsnio 4 punktu, Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“, 3 punktu, Keleivių vežiojimo kelių transporto reguliaraus susisiekimo maršrutais ir vežėjo dėl transporto lengvatų negautų pajamų atlyginimo sutartimi,

s k i r i u 39 109,06 Eur kompensaciją UAB „Kautra“ už keleivių, turinčių teisę į lengvatas keleiviniame transporte, vežimą 2019 m. balandžio mėnesį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                       Giedrius Šimas

______________

 

 

Į pradžią