Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-370 2019-05-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO

 

Nr. 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 253 punktu, 318.4.1 ir 323.2 papunkčiais, atsižvelgdamas į UAB „Valavičius ir Co“ 2019-05-07 prašymą,

i š t a i s a u Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje, detaliojo plano koregavimo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-12 įsakymu Nr. DV-1484 „Dėl detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, technines klaidas, atsiradusias dėl klaidingai nurodytų žemės sklypų koordinačių:

1. sklypo Nr. 6 plotas: pagal detalųjį planą buvo 2,2340 ha, faktinis sklypo plotas 2,2673 ha ir taškų koordinates pagal žemės sklypo schemą (1 priedas);

2. sklypo Nr. 10 plotas: pagal detalųjį planą buvo 1,0000 ha, faktinis sklypo plotas 1,0517 ha ir taškų koordinates pagal žemės sklypo schemą (2 priedas);

3. sklypo Nr. 11 plotas: pagal detalųjį planą buvo 0,1004 ha, faktinis sklypo plotas 0,1539 ha ir taškų koordinates  pagal žemės sklypo schemą (3 priedas).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                   Giedrius Šimas

 

 

Dokumento priedai:
DV-370 - DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO (1 PRIEDAS)
DV-370 - DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO (2 PRIEDAS)
DV-370 - DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią