Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-362 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2019 m. gegužės 9 d. Nr.  DV-362

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u Valentinos Petronienės įmonei, įmonės kodas 135123818, Žiemgalių g. 3D, Kaunas, vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse Lietuvos drifto (šonaslydžio) pirmenybėse, kurios vyks 2019 m. gegužės 17–19 d. aikštėje prie Alytaus kultūros ir komunikacijos centro adresu Pramonės g. 1 B, Alytuje, prekybos laikas renginio metu: 2019-05-17 nuo 11 iki 20 val., 2019-05-18 nuo 11 iki 21 val. ir 2019-05-19 nuo 11 iki 20 val. Prekybos būdas – vartoti vietoje ir (ar) išsinešti, nepažeidžiant Alkoholio kontrolės įstatyme numatyto prekybos laiko.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                      Giedrius Šimas

 

 

Į pradžią