Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-314 2019-04-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 114G ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 114G ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 17 d. Nr.  DV-314

Alytus

 

Pakeistas pavadinimas.

2019 m. gegužės 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-401 redakcija

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. balandžio 2 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-152-(8.12.):

1.      T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Naujojoje g. 114G Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-44515) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

2019 m. gegužės 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-401 redakcija

 

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. projekto iniciatorius – (duomenys neskelbtini);

1.3. projekto rengėjas – Asta Stankevičienė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-623;

1.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą / padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.5.1. plotas 0,3983 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIII (Ornitologiniai draustiniai), XLVIII ( Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos);

2019 m. gegužės 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-401 redakcija

 

1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.6.1. plotas 0,1364 ha;

1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XLIII (Ornitologiniai draustiniai);

1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 3) duomenys:

1.7.1. plotas 0,0370 ha;

1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

1.8. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 4) duomenys:

1.8.1. plotas 0,1130 ha;

1.8.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.8.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.8.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.9. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 5) duomenys:

1.9.1. plotas 0,1255 ha;

1.9.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.9.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.9.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIII (Ornitologiniai draustiniai);

1.10. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 6) duomenys:

1.10.1. plotas 0,1030 ha;

1.10.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.10.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.10.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.11. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 7) duomenys:

1.11.1. plotas 0,1077 ha;

1.11.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.11.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.11.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

1.12. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 8) duomenys:

1.12.1. plotas 0,1133 ha;

1.12.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.12.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.12.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

1.13. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 9) duomenys:

1.13.1. plotas 0,0754 ha;

1.13.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.13.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.13.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

1.14. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 10) duomenys:

1.14.1. plotas 0,1017 ha;

1.14.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.14.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.14.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.15. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 11) duomenys:

1.15.1. plotas 0,1096 ha;

1.15.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.15.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.15.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.16. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 12) duomenys:

1.16.1. plotas 0,1033 ha;

1.16.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.16.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.16.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

1.17. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13) duomenys:

1.17.1. plotas 0,1048 ha;

1.17.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.17.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.17.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

1.18. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 14) duomenys:

1.18.1. plotas 0,1062 ha;

1.18.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.18.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.18.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.19. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 15) duomenys:

1.19.1. plotas 0,1066 ha;

1.19.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.19.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.19.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.20. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 16) duomenys:

1.20.1. plotas 0,0993 ha;

1.20.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.20.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.20.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.21. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 17) duomenys:

1.21.1. plotas 0,1070 ha;

1.21.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.21.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.21.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.22. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 18) duomenys:

1.22.1. plotas 0,0838 ha;

1.22.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.22.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.22.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.23. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 19) duomenys:

1.23.1. plotas 0,1009 ha;

1.23.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.23.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.23.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.24. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 20) duomenys:

1.24.1. plotas 0,1190 ha;

1.24.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.24.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.24.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.25. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 21) duomenys:

1.25.1. plotas 0,1159 ha;

1.25.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.25.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.25.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.26. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 22) duomenys:

1.26.1. plotas 0,1300 ha;

1.26.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.26.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.26.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.27. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 23) duomenys:

1.27.1. plotas 0,1025 ha;

1.27.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.27.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.27.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.28. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 24) duomenys:

1.28.1. plotas 0,0969 ha;

1.28.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.28.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.28.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.29. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 25) duomenys:

1.29.1. plotas 0,1034 ha;

1.29.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.29.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.29.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

2. S i ū l a u  projekto iniciatoriui ir / ar projektu suprojektuotų žemės sklypų būsimiems savininkams įvažiavimą (-us) į projekte suformuotus žemės sklypus nuo įrengtos Naujosios gatvės ir / ar šalia esančių  susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypų nustatyti sandoriu, nustatant kelio servitutus, taip pat įrengti savo lėšomis, kadangi Alytaus miesto savivaldybės administracija nėra numačiusi projektuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypo greta projektu suplanuotų žemės sklypų.

3. N u r o d a u, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-314 - DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 114G ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
Į pradžią