Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-174 2019-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO

 

2019 m. vasario 28 d. Nr.  DV-174

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 9 punktu ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

p a t i k s l i n u nuo 2019 m. vasario 27 d. uždarajai akcinei bendrovei „Pontem“ (kodas 221412030, Naugarduko g. 102, Vilnius) 2015-06-05 išduotą licenciją verstis mažmenine tabako gaminių prekyba Nr. LIC-158 ir vietoje esamų licencijos rekvizitų į r a š a u  naujus licencijos rekvizitus:

 

Rekvizitai

Keičiami licencijos rekvizitai

Nauji licencijos rekvizitai

Buveinės adresas

Ukmergės g. 126, Vilnius

Naugarduko g. 102, Vilnius

Sandėlis, kur laikomi (paskirstomi) tabako gaminiai

Ulonų g. 8A, Alytus

Meistrų g. 10, Vilnius; Ulonų g. 8A, Alytus

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią