Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-47 2019-02-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO KOKYBĖS GERINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS

KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2019-02-14 Nr. KPPt-47

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 12 d. 10.00–12.00 val.

Posėdžio pirmininkė – (duomenys neskelbtini).

Posėdžio sekretorė –  Rasa Kuckailienė.

Posėdyje dalyvavo: Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto deleguotas narys, Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Raimonda Dirsienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė; Vilma Bautronienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buchalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė; (duomenys neskelbtini), Alytaus miesto švietimo tarybos deleguota narė, (duomenys neskelbtini), Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus skyriaus deleguota narė.

DARBOTVARKĖ: Dėl pateiktų projektų paraiškų vertinimo ir finansavimo.

SVARSTYTA: Pateiktų projektų paraiškų vertinimas ir finansavimas.

Posėdžio metu Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Kuckailienė visiems komisijos nariams pateikė pirmame posėdyje 55 ir daugiau balus surinkusių paraiškų vertinimo anketą. Apie kiekvieną projektą buvo diskutuojama atskirai. Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė (duomenys neskelbtini) nuo Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos projekto „Lietuvos istorija ir kultūra“, o (duomenys neskelbtini) nuo Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos vasaros stovyklos „Pasivaikščiokime senolių takais“ vertinimo ir finansavimo skyrimo nusišalino.

NUTARTA:

1.             Siūlyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirti finansavimą šiems projektams: Alytaus „Drevinuko mokykla-darželis „Aš ir tu! Atostogaukime kartu“ – 800 Eur; Alytaus Piliakalnio progimnazija „Vasara mano delne“ – 1500 Eur; Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla „Lietuvos istorija ir kultūra“ – 3500 Eur; Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla vasaros stovykla „ pasivaikščiokime senolių takais“ – 1900 Eur; Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla „Į vasarą kūrybiškai“ – 2000 Eur; Alytaus jaunimo centras, vaikų vasaros dienos stovykla „Vasara su AJC“ – 1600 Eur; Asociacija „Nemunaičio stovykla“ „Tautinė laiko raketa“ – 9500 Eur; Liaudies meno studija „Tarškutis“, „Mus vienija daina ir šokis“ – 4000 Eur; Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“, „Spalvota vasara“ – 2500 Eur; Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla, „Aukime judrūs ir sveiki“ – 1200 Eur; Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“, mažųjų atradėjų savaitė – 400 Eur; Alytaus Dainavos progimnazija, „Vaikų literatūros sūpynės“ – 2000 Eur; Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, „Debatų metodikos ir teatro meno sintezė“ – 500 Eur;

2.             Siūlyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui neskirti finansavimo šiems projektams: Alytaus Putinų gimnazija, Alytaus miesto mokyklų mokinių vasaros verslumo stovykla „Verslus 2019“; Alytaus Jotvingių gimnazija, „Japonų kalba ir kultūra Alytuje“; Alytaus šv. Benedikto gimnazija, Ugdymas karjerai - galimybė atsiskleisti mokinio pašaukimui Alytaus jaunųjų matematikų mokykloje. Alytaus muzikos mokykla „Dzūkų melodijos vaikų pasaulyje: Juozo Karpavičiaus indėlis į Alytaus kultūrą“; VŠĮ „Futbolo akademija Dainava“; Asociacija Futbolo klubas „Mairas“; Alytaus centro bendruomenė dienos stovykla vaikams „Žvaigždžių vaikai; UAB „Alytaus naujienos“, publikacijų ciklas „Mokausi verslo“; Alytaus miesto Zonta klubas „Rytojus prasideda šiandien“ (Tomorrow stars Today).

 

 

3.             Skelbti papildomą kvietimą teikti projektus nuo vasario 18 d. iki kovo 4 d.

 

 

Pirmininkė                                                                                          (duomenys neskelbtini)

 

 

Sekretorė                                                                                            Rasa Kuckailienė

Į pradžią