Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-19 2019-01-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. sausio 21 d. Nr.  KPPt-19

Alytus

Posėdis įvyko 2018-01-17 16–17 val.

Posėdžio pirmininkė – Liaukuvienė Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Jonas Muzikevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė, Mantas Struckas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas.

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo prašymo.

 

1. SVARSTYTA. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo prašymas organizuoti renginį „Dzūkų pavasaris 2019“ 2019-04-20 nuo 10 iki 15 val. S. Dariaus ir S. Girėno g. (numatyta prekyba alkoholiu).

Komisijos nariai nurodė:

1. organizatoriai privalo pateikti suderintą schemą su Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Alytaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

2. AMSA Miesto ūkio skyrius parengia administracijos direktoriaus įsakymą dėl eismo uždarymo;

3. sumokėti rinkliavos mokestį už eismo uždarymą – 74 Eur (savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimas Nr. T-264 už leidimo išdavimą atitverti gatvę ar jos dalį ar apriboti eismą joje, kai reikia uždrausti eismą numatyta rinkliava pagrindinėse gatvėse – važiuojamoji dalis 57 Eur./parai, šaligatviai 17 eur./parai. Iš viso 74 Eur). Alytaus miesto savivaldybės administracija LT037181200002130485, AB Šiaulių bankas;

4. sumokėti rinkliavos mokestį 200 Eur už leidimą organizuoti renginį (Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ir valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T-130, 4.3.5 papunktis). Alytaus miesto savivaldybės administracija LT737181200002130486, AB Šiaulių bankas;

5. organizatoriai po mugės privalo sutvarkyti/išvalyti renginio teritoriją.

                     

NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį, kai bus įvykdyti komisijos reikalavimai. 

                       

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią