Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-41 2019-01-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO

 

2019 m. sausio 17 d. Nr.  DV-41

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 9 punktu ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

p a t i k s l i n u nuo 2019 m. sausio 17 d. uždarajai akcinei bendrovei „Circle K Lietuva“ (kodas 211454910, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius) išduotas licencijas verstis mažmenine tabako gaminių prekyba ir vietoje esamų licencijų rekvizitų į r a š a u  naujus licencijų rekvizitus:

 

Licencijos išdavimo data ir numeris

Rekvizitai

Keičiami licencijos rekvizitai

Nauji licencijos rekvizitai

1999-01-01 Nr. 97

Sandėlis, kur laikomi (paskirstomi) tabako gaminiai

Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r.

B. Brazdžionio g. 21, Kaunas

2017-08-24 Nr. LIC-357

Sandėlis, kur laikomi (paskirstomi) tabako gaminiai

Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r.

B. Brazdžionio g. 21, Kaunas

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                 Vytautas Jastremskas

 

Į pradžią