Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1484 2018-12-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr.  DV-1484

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2018-12-06 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. REG90262,

t v i r t i n u Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje, detaliojo plano koregavimą (TPD reg. Nr. T00005170 koregavimas) (aiškinamasis raštas ir pagrindinis brėžinys pridedami).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-1484 - DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
Į pradžią