Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1393 2018-11-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-07-05 ĮSAKYMO NR. DV-882 „DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-07-05 ĮSAKYMO NR. DV-882 „DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 21 d. Nr.  DV-1393

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

pakeičiu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-05 įsakymo Nr. DV-882 „Dėl Verslo gatvės žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus / padalinti į du ar daugiau žemės sklypų; sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną; siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai; siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią