Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-20 2018-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MONUMENTALIOSIOS DAILĖS KŪRINIŲ STATYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL MONUMENTALIOSIOS DAILĖS KŪRINIŲ STATYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2018 m. gegužės 25 d.  Nr.  M-20

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi, Alytaus miesto monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-234 „Dėl Alytaus miesto monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“, 16 punktu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-22 įsakymu Nr. DV-633 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir priežiūros komisiją“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos 2018-05-03 raštą Nr. GD-8988 (13.1), Alfredos Urmanavičienės ir Inetos Bartasevičiūtės sutikimus,

s u d a r a u Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros komisiją:     komisijos pirmininkas – Mindaugas Matažinskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas;

komisijos  sekretorė – Simona Žiūkaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai:

Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,

Ineta Bartasevičiūtė, Alytaus architektų tarybos deleguota atstovė,

Redas Diržys, Alytaus kultūros ir meno tarybos deleguotas atstovas,

Audrius Janušonis, Alytaus kultūros ir meno tarybos deleguotas atstovas,

Palmira Raškauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja,

Alfreda Urmanavičienė, Alytaus architektų tarybos deleguota atstovė.

2019 m. sausio 8 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. M-1 redakcija

 

Violeta Skudrienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus filialo valdybos narė.

2019 m. liepos 5 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. M-31 redakcija

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią