Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1238 2018-10-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŪDRIJOS G. 49, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŪDRIJOS G. 49, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 9 d. Nr.  DV-1238

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. spalio 3 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-312-(8.12):

1.    Tvirtinu parengtą žemės sklypo Ūdrijos g. 49, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-43160) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1.   planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2.   projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Tomas Rėklys;

1.3.   projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Alytus, Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-424);

1.4.   tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us) / atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus;

1.5.   pertvarkomas žemės sklypas – Ūdrijos g. 49, Alytuje kadastro Nr. 1101/0004:0195, 7,2332 ha,  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.6.    suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.6.1.   plotas 0,3056 ha;

1.6.2.   pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.6.3.   naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.6.4.   specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos);

1.6.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.6.5.1.  žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.6.5.2.  žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.7.    suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.7.1.   plotas 0,2500 ha;

1.7.2.   pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.7.3.   naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.7.4.   specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – netaikomos;

1.7.5.  siūlomi nustatyti servitutai:

1.7.5.1.  žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.7.5.2.  žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.8. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 3) duomenys:

1.8.1.   plotas 0,2800 ha;

1.8.2.   pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.8.3.   naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.8.4.   specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – netaikomos;

1.8.5.  siūlomi nustatyti servitutai:

1.8.5.1.  žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.8.5.2.  žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.9.    suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 4) duomenys:

1.9.1.   plotas 0,4000 ha;

1.9.2.   pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.9.3.   naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.9.4.   specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – netaikomos;

1.9.5.  siūlomi nustatyti servitutai:

1.9.5.1.  žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.9.5.2.  žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.10.  suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 5) duomenys:

1.10.1. plotas 0,2000 ha;

1.10.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.10.3. naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

 

1.10.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos);

1.10.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.10.5.1. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.10.5.2. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.11.  suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 6) duomenys:

1.11.1. plotas 0,4000 ha;

1.11.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.11.3. naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

                     1.11.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos);

1.11.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.11.5.1. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.11.5.2. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.12.  suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 7) duomenys:

1.12.1. plotas 3,1448 ha;

1.12.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.12.3. naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.12.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos);

1.12.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.12.5.1. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.12.5.2. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.13.  suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 8) duomenys:

1.13.1. plotas 0,3000 ha;

1.13.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.13.3. naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.13.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – netaikomos;

1.13.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.13.5.1. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.13.5.2. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.14.  suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 9) duomenys:

1.14.1. plotas 0,4000 ha;

1.14.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.14.3. naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.14.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – netaikomos;

1.14.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.14.5.1. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.14.5.2. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.15.  suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 10) duomenys:

1.15.1. plotas 0,7410 ha;

1.15.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.15.3. naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.15.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – netaikomos;

1.15.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.15.5.1. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.15.5.2. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.16.  suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr.11) duomenys:

1.16.1. plotas 0,2000 ha;

1.16.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.16.3. naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.16.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – netaikomos;

1.16.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.16.5.1. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.16.5.2. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.17.  suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 12) duomenys:

1.17.1. plotas 0,4160 ha;

1.17.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

1.17.3. naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.17.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – netaikomos;

1.17.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.17.5.1. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.17.5.2. žemės sklypui (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13), 0,1958 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas;

                     1.18.  suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 13) duomenys:

1.18.1. plotas 0,1958 ha;

1.18.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.18.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.18.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – netaikomos;

1.18.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.18.5.1. 0,1958 ha ploto servitutas (tarnaujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku;

1.18.5.2. 0,1958 ha ploto kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 218 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas.

2. Nurodau, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią